?

Ultima Dea

Wake me if here something to happen

Name:
merihold
Birthdate:
1 October
Location:
External Services:
  • merihold@livejournal.com
Rašyti tekstus, gerti kavą, skaityti Brodskį, dainuoti mašinoje, dažyti nagus ir lūpas bordo, kvepėti "Angel", svajoti apie Romą per pilnatį, nedraugauti su idiotais, nestorėti... Tai yra ir kitaip nebus. Mano live journal turi esminę žodžio dalį MANO. AŠ esu egoistė ir man tai patinka - taigi šiame žurnale aš rašau SAVO įspūdžius, savo nuotaikas, fiksuoju savo akimirkos pojūčius. Beprasmiška norėti mane mokyti, tikėtis pakeisti, priblokšti intelektu, cinizmu ar filantropija. Aš esu aš - man 30+, ir aš netapsiu geresnė, protingesnė, patriotiškesnė. Aš visada sakydavau, jog "самая прекрасная дева Франции не может дать больше, чем ее наградил Господь". Taigi - aš galiu su jumis išgerti, padūsauti, kad aplink vieni idiotai ir palaikyti pokalbį apie operą, BG, LOTR, klimatą, Vanity Fair ir kitus dalykus. Galiu pabūti petys ir krūtinė. Pasaulio tobulinimas, žmonijos atvertimas į doros kelią ir šiaip dorovė kaip nuobodulio įsikūnijimas - čia, prašom, ne į mane. Community zanuda.lt - jūsų paslaugoms. Esu - kokia esu. Ir - kam esu.
"Kai pamilsti save, prasideda romanas, trunkantis visą gyvenimą". Oscar Wilde.


Писать тексты, пить кофе, читать Бродского, петь в машине, красить ногти и губы цветом бордо, пахнуть "Angel", мечтать о Риме в полнолуние, жить, не дружить с идиотами, не толстеть... Это так - и не будет иначе. У моего live journal самая важная часть словосочетания - МОЙ. Я эгоист и это МНЕ нравится. В СВОЕМ журнале я пишу СВОИ впечатления, СВОИ настoпоения, фиксирую свои ощущения. Нет смысла желать меня учить, надеятся на изменения, пытаться прибить интелектом, цинизмом или филантропией. Я – это я. Мне давно 30+ и я не стану лучше, умнее, патриотичнее. Я всегда твердила, что "самая прекрасная дева Франции не может дать больше, чем ее наградил Господь". Я могу с вами выпить, повздыхать, что вокруг одни идиоты, поговорить про оперу, БГ, LOTR (вы, конечно, знаете, о ком и о чем я), климат, Vanity Fair и даже про другое. Могу побыть плечом и грудью. Сделать мир более совершенным, а человечество - добрее и целомудренне – это, пожалуйста, не ко мне. Я есть я. И я есть для тех – для кого есть. "Когда влюбляешься в себя, начинается роман длинною в жизнь",- Oscar Wilde.*

* Русский - не мой родной язык

Statistics